تداخل رنگ انتخاباتی کاندیداها و ضرر مالی یک نامزد

تداخل برنامه‌های تبلیغاتی دو نفر از نامزدهای رياست‌جمهوری باعث ایجاد ضرر و زيان میلياردی به یک طرف ماجرا شده است.
مطابق شنیده‌ها، ماجرا از این قرار است یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات رياست‌جمهوری، رنگ قرمز را به عنوان نماد تبلیغاتی خود برگزیده و بر همین اساس اقدام به تهیه و دپوی چندصد هزار تی‌شرت قرمز رنگ برای اعضای ستاد و هواداران خود کرده بود. این نامزد احتمالی، بخشی از برنامه تبلیغاتی خود را بر اساس همین رنگ تنظیم کرده و منتظر بود تا با فرا رسیدن موعد تبلیغات علنی کاندیداها، از این رنگ برای ستادها و هواداران خود رونمایی کند، اما از بخت بد، یکی دیگر از کاندیداها به صورت علنی این رنگ را به عنوان نماد انتخاباتی خود انتخاب کرد. همین اتفاق ساده باعث شد که چندصدهزار تی‌شرت قرمز رنگ روی دست جناب کاندیدای ائتلافی باقی بماند[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.]
</B>
</B>