بساری از کودکان به تب های ویروسی مبتلا می شوند در این صورت تنها لازم است داغی بدن کاهش یابد بنابراین تب زیر 38 درجه مشکلی برای کودک ایجاد نمی کند زیرا کمی تب برای از بین بردن ویروس ها لازم است
اما به دلیل آنکه تب بالا خطر تشنج دارد باید آنرا کنترل کرد استفاده از آب سرد در پایین اوردن تب کودک باعث انقباض عروق پوست شده و منجر می شود خون کمتری زیر پوست جریان پیدا کند بنابراین تبادل گرمایی بین خون و پوست کاهش می یابد برعکس آب گرم عروق پوست را گشاد کرده و خون بیشتری را به پوست می رساند غالبا خانواده ها گما ن میکنند برای پایین آوردن دمای بدن نوزادی که تب دارد باید پاهای کودک را داخل آب قرار دهند اما باید دانست کودکان در موقع شب اکثرا دست و پای سرد یدارند و اصلا نباید دست و پای سرد آنها را شست و شو داد برای پایین آوردن دمای بدن کودک دست خشک خود را روی سرو بدن کودک قرار دهید دمای آبی که می خواهید به این منظور استفاده کنید باید با دمای طبیعی بدن یکسان باشد سپس دست خود یا تکه های پارچه را در آب قرار داده و بعد روی محلهای داغ بدن بیمار بگذارید و تا زمانی که آب پارجه دراثر تب خشک شود صبر کنید سپس مجددا دست خود را روی بدن یا سرکودک گذاشته و در صورت داغ بودن بدن بازهم این عملا را تکرارنمایید